LMS知識社群ePortfolioLogin
Position: NdHuA7 > 討論區 > Discussion
člankom, nekako sam se odlučio i odvažio na ovaj smeli poduhvat.
1
člankom, nekako sam se odlučio i odvažio na ovaj smeli poduhvat.

Zabrinjavajuće je, moram da pomenem, koliko je kvalitetno pisanje postalo retka pojava u ovoj našoj virtuelnoj balkanskoj zabiti. Proporcionalno tome smanjilo se i prisustvo kvalitetnih članaka u top vestima koje, čini mi se kao po pravilu, okupiraju samo zvanični članci i «novinari». Novinar, ili enovinar, postao je toliko retka pojava da se njegovo prisustvo slavi, veliča i prepričava. Osim par upornih, poput Obrada, Ludookog, Nesska, Pauna, Dimitrija, Zeke-Peke, Wegija, Tekelije, Kulina, Meptaba i Isaila, većina je ili potpuno klonula duhom ili se oglašava poput onih ženskih problema – jednom mesečno.

Ali ovo nije još jedna kuknjava na temu toga kako je novinarstvo palo na najniže grane ikada.
English (auto-detected) » English